Máy Sóng Ngắn Trị Liệu BTL – 6000 Shotwave 400

Nhà sản xuất BTL Industries Ltd, Vương Quốc Anh
Nước sản xuất European Union
Tình trạng Máy mới 100%