Điện Xung Kết Hợp Điện Phân BTL-4625 Premium

Năm sản xuất từ 2022
Nhà sản xuất BTL Industries Ltd, Vương Quốc Anh
Nước sản xuất European Union
Tình trạng Máy mới 100%