Điện Xung Kết Hợp Điện Phân BTL-4620-Smart

Năm sản xuất từ 2021
Nhà sản xuất BTL Industries Ltd, Vương Quốc Anh
Nước sản xuất European Union
Tình trạng Máy mới 100%