BTL- 6000 FSWT FOCUS

Ngõ vào tối đa 150VA
Nguồn điện 100V -240V AC
Lớp bảo vệ thiết bị I (IEC60601-1 )
Trọng lượng máy chính Trọng lượng máy chính